Opatření na ochranu osobních údajů


Opatření na ochranu osobních údajů

Následující opatření upravují, jak  společnost Vorwerk CS k.s., divize Thermomix ® (dále jen “Thermomix ®”) nakládá, jako provozovatel webových stránek přístupných na www.svetreceptu.cz a www.thermomix.cz s Vašimi osobními údaji. 

Máte-li otázky ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete-li, abychom Vám poskytli informace týkající se Vašich osobních údajů, které jsou v našem držení, kontaktujte nás, prosím, na adrese thermomix@vorwerk.cz.

1. Údaje o používání

1.1 Přihlášení
Abychom byli schopni vytvořit přístupové statistiky, ukládáme při Vašem přístupu na naše webové stránky následující informace:
• údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému;
• URL stránky na kterou se přihlašujete;
• odkaz (URL předchozí stránky, která vás odkázala na aktuální stránku);
• datum a čas přístupu.
Tyto údaje jsou ukládány v takzvaných server log files (soubory přístupu na server) a jsou použity pro statistické vyhodnocení přístupu na webové stránky.

1.2 Cookies
(1) Cookies jsou použity po zpřístupnění webové stránky. Cookies jsou sady údajů, které jsou uloženy Vašim prohlížečem a obsahují anonymizované údaje. 
(2) Cookies jsou na webových stránkách používány pro zvýšení uživatelské přívětivosti a pro individuální zobrazení webové stránky v souladu s požadavky uživatele. Cookies jsou také používány pro analýzu a realizaci možností marketingu, jako jsou zejména reklamní bannery. 
(3) Jsou-li cookies použity, jsou uloženy následující údaje: jazyk, oblast původu a čas přihlášení do systému.
(4) Ve svém prohlížeči můžete cookies deaktivovat a také odstranit cookies, které už byly vytvořeny. Více informací je k dispozici přes funkci Help (Nápověda) ve Vašem prohlížeči.
(5) Pokud chcete odmítnout používání souborů cookie na webových stránkách, které vlastní nebo spravuje Vorwerk, klikněte prosím na tento Opt-out-Link.

1.3 Propojování dat
Thermomix ® nebude propojovat údaje uvedené v kapitole 1.1 a 1.2 („údaje o používání“) s osobními údaji, jako je zejména Vaše jméno a adresa, které mohou být shromážděny během Vaší registrace. Shromážděné anonymizované údaje o používání jsou využívány pouze pro potřeby vyhodnocování a po skončení vyhodnocení jsou smazány.

2. Osobní údaje
(1) Thermomix ® shromažduje pouze osobní údaje, které Vy sami osobně poskytujete během registrace nebo při jiném kontaktu se společností Thermomix ®. Když otevřete uživatelský účet, budou shromážděny následující údaje: jméno, příjmení, model TM, informace identifikující Vás jako zaměstnance společnosti Thermomix ®, emailová adresa, uživatelské jméno, heslo.

(2) Thermomix ® používá tyto osobní údaje výhradně v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména k poskytování služeb nabízených na těchto webových stránkách. 

3. Účel shromažďování údajů
(1) Shromažďování a ukládání emailových adres slouží k následujícím účelům:
- k zasílání uživatelského jména a hesla uživatelům po první registraci nebo v případě pozdějšího vyžádání hesla. 
- zasílání osobních zpráv
- zasílání informací ohledně změn v Obecných podmínkách smlouvy v souladu s odstavcem 8 Obecných podmínek smlouvy.
(2) Uživatelské jméno vkládané uživateli slouží k jejich identifikaci při komunikaci s ostatními uživateli, zejména při vkládání receptů nebo komentářů.
(3) Datum a čas vytvoření profilu a datum a čas posledního přihlášení jsou ukládány pro identifikaci neaktivních uživatelských profilů.

4. Mazání údajů
(1) Pokud jste přihlášeni pod Vaším uživatelským jménem a heslem, můžete úplně vymazat Váš uživatelský profil. Aby se tak stalo, stačí pouze poslat email s předmětem „Delet profile – smazat profil“ na adresu thermomix@vorwerk.cz . V takovém případě už nebudou žádná data dále uchovávána. 
(2) V souladu s odstavcem 8 Obecných podmínek smlouvy nebudou obvykle nahrané recepty a fotografie smazány, a to dokonce ani v případě ukončení členství.

5. Zrušení souhlasu
Daný souhlas se shromažďováním, ukládáním, použitím a předáním Vašich osobních dat můžete kdykoliv zrušit s účinností do budoucna. Abyste tak učinili, odešlete email na adresu thermomix@vorwerk.cz . V případě, že zrušení souhlasu ovlivní data nezbytná ke zprostředkování kontaktu, smlouva se s okamžitou platností stane neefektivním.

 

CookiesCo je to "cookie"?

"Cookie" (česky sušenka) je malé množství dat (jen několik bytů), které zaslal WWW server do prohlížeče. Tato data jsou po určitou dobu v prohlížeči uložena a jsou zasílána zpět serveru s každým dalším požadavkem na další WWW stránku. Takto uložená informace je známa právě a pouze prohlížeči, kterému byla zaslána a je zasílána pouze určeným serverům, obvykle pak pouze tomu serveru, který ji zaslal.

K čemu jsou cookies?

Používají se především k rozlišování uživatelů a udržení kontextu. Poté, co se uživatel přihlásí, je jeho prohlížeči šifrovaně zaslána cookie. Ta pak slouží k ověření autenticity uživatele u všech dalších požadavků na stránky. Cookie je smazána v okamžiku, kdy se uživatel odhlásí. K její ztrátě dojde také tehdy, pokud uživatel zavře svůj prohlížeč, nebo když vyprší její platnost.

Je to bezpečné?

Naprosto. Cookie nemůže serveru poskytnout žádná data z Vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče. Cookie sama je přenášena v rámci šifrovaného spojení a není ukládána na disk, takže nikdo ji nemůže získat ani zachycením "po cestě", ani z Vašeho disku. Navíc, každá cookie v sobě obsahuje čas svého vytvoření a je platná pouze po krátký čas (~30 dní) po něm. Poté se stává zcela nepoužitelnou.