Pravidla a internetová etiketa

Pravidla a internetová etiketa

Toto fórum provozuje Vorwerk CS k.s., divize Thermomix ®. Pro uživatele a členy Thermomix ® fóra a Thermomix ® Světa receptů platí kromě všeobecných obchodních podmínek následující pravidla chování:Toto fórum je moderováno podle uvážení moderátoru Vorwerk Thermomix ®. Upozorňujeme Vás, že tato pravidla mohou být kdykoli změněna nebo rozšířena. 

1. Thermomix ® fórum a Thermomix ® Svět receptů slouží k výměně témat a receptu týkajících se Thermomixu ® a mají být používány pouze k tomuto účelu.

2. Pomáhejte novým členům fóra, aby se dokázali v něm zorientovat. Buďte zdvořilí a členům fóra se představte. Začněte své příspěvky pozdravem a pozdravte i na konci příspěvku. Myslete na to, že komunikujete s jinými lidmi a vyvarujte se osobních urážek, nadávek, vulgárního nebo obscénního jazyka a podobně.

3. Tato platforma se nesmí používat k nabídkám prodeje nebo prezentace, ani k přímé či nepřímé propagaci nějaké služby nebo výrobku. Není zde dovoleno uvádět odkazy na jiné internetové stránky, které sledují tento účel.

4. Před vytvořením příspěvku zkontrolujte, zda k tomuto tématu již neexistuje nějaký příspěvek, na základě něhož byste přizpůsobili své sdělení či otázku.
Pro nový příspěvek zvolte nadpis se silnou vypovídací schopností.

Není dovoleno:
- vkládat stejný příspěvek do různých rubrik fóra,
- vkládat k jednomu tématu více komentářů se stejným obsahem,
- vkládat příspěvky nehodící se k tématu,
- vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s těmito pravidly chování,
- vkládat osobní útoky na osoby, členy a moderátory.

5. Zvolte si své uživatelské jméno tak, abyste neporušili práva k ochranným značkám či názvům. Stejná osoba nesmí být na fóru přihlášena pod několika uživatelskými jmény.

6. Používání fóra dětmi nebo mladistvými je povoleno pouze se souhlasem jejich zákonných zástupců. Pokud svým dětem dovolíte používat toto fórum, je třeba, abyste si s nimi promluvili o online bezpečnosti. Odpovědnost za umožnění přístupu k fóru dětem spočívá na rodičích.

Upozorňujeme Vás, že se při používání Thermomix ® fóra i Thermomix ® Světa receptů musíte řídit výše uvedenými pravidly a pokyny moderátoru Vorwerk Thermomix ®. Pokud tato pravidla nebudete dodržovat nebo jinou formou porušíte platné předpisy, mohou být Vaše příspěvky či komentáře smazány a Váš uživatelský účet muže být dočasně nebo trvale zablokován. Tato opatření se zavádějí v zájmu dobrého klimatu na fóru, a proto nepodléhají povinnosti vysvětlení.

Moderátoři Vorwerk Thermomix ® usilují o sledování Thermomix ® fóra a Thermomix ® Světa receptů s ohledem na dodržování výše uvedených pravidel. Pokud by se přesto vyskytl příspěvek porušující tato pravidla nebo nějaký protiprávní příspěvek, upozorněte nás  na něj prosím. Použijte k tomu tlačítko „Kontakt na moderátora Thermomix ®“ v pravé lište nabídky.